Filosofie van de vrijheid

”De natuur maakt van de mens slechts een natuurlijk wezen, de maatschappij maakt van hem een wezen dat volgens regels handelt, een vrij wezen kan hij alleen van zichzelf maken.”
                                                                                                                                    Rudolf Steiner (1861-1925)

Waarheden die van buitenaf worden opgelegd, bieden de moderne mens geen innerlijke zekerheid. Of het nu gaat om wetenschappelijke inzichten of om spirituele inhouden, als ze niet innerlijk kunnen worden doorzien en doorleefd, ontkennen ze de individuele mens.

Hoe kan de mens zichzelf begrijpen in relatie tot de werkelijkheid? Denkt hij zelf of denken zijn hersenen? Is liefde een innerlijke kracht of een uiterlijk stof? Heeft de mens een vrije wil of is die een illusie? Dit zijn vragen die iedereen niet alleen zichzelf zou moeten stellen, maar ook voor zichzelf zou moeten beantwoorden. Niemand kan dat voor iemand anders doen. Alleen innerlijk doorleefde antwoorden op deze en andere levensvragen geeft de moderne mens de innerlijke kracht om zijn leven van binnenuit zelf op orde te brengen op een manier zoals hij dat zelf wil.

Mensen kunnen elkaar natuurlijk wel helpen.

Ik bedoel, voor mezelf kom ik er iedere keer weer opnieuw wel uit. En als me dat niet lukt, ben ik niet te beroerd om anderen te vragen mij te helpen. Ik weet dat ik het ben, die denkt. Weliswaar komt het voor dat ik reageer vanuit angst of me laat verlammen door twijfel, regelmatig ook handel ik vanuit inzicht in wie ik ben en wat ik wil. Ik ben het zelf, die mijn leven zin en samenhang geeft op grond van doorleefde inzichten. En ik kan ruimte scheppen voor anderen om dat ook te doen. Ook als ik in een kramp schiet, me erger of vanuit boosheid reageer, dan nog laat ik niets of niemand mij de verantwoordelijkheid ontnemen voor wat ik denk, voel, zeg en doe. Het is nooit te laat om excuses aan te bieden, mezelf en anderen te vergeven, rommel op te ruimen en opnieuw te beginnen.

Het is mijn levensdoel om mezelf te ontwikkelen tot een vrije geest en anderen helpen zichzelf ook te ontwikkelen tot onafhankelijke denkers en doeners. Mijn weg ga ik door me te verdiepen in de Filosofie van de vrijheid  van Rudolf Steiner (1861 – 1925). Daarin staan geen kant en klare antwoorden, die voor iedereen voor eens en altijd geldig zijn en die je uit je hoofd moet leren om ze waar en wanneer nodig uit je herinnering weer op te roepen. Nee, in dit boek wordt een weg beschreven waarin een ieder voor zichzelf zijn of haar eigen antwoorden kan vinden en doorleven. Het is een echte Filosofie van de vrijheid, die mij in staat stelt om mezelf te begrijpen als een ‘in mezelf rustende vrije persoonlijkheid’ en te handelen vanuit inzicht in wie ik in wezen ben.

Jac Hielema