het doel van coachen

Het doel van de coachingsrelatie is dat je je leven meer in eigen handen leert nemen en dus als vervullend gaat ervaren. Dat je weer liefde voelt voor jezelf, de relaties die je hebt en het werk dat je doet. Je stopt met je aan te passen aan omstandigheden om te overleven, maar leert van binnenuit te leven, evenwichtig, wilskrachtig. Tegenslagen bied je adequaat het hoofd, meevallers neem je met een dankbaar hart aan. Je leert de kleinere en grotere dingen van het dagelijkse leven te waarderen. Iedere dag opnieuw. Hoe bereik je dit alles? Door je te verdiepen in zingevingsvraagstukken, door je levensdoelen helder te krijgen en door te streven naar de verwerkelijking van je levensdoelen.

Als coach zie ik je als creatief, vindingrijk en heel. Alleen jij weet wat jouw leven zin geeft, wat jouw levensdoelen zijn en hoe je die kunt bereiken. Hooguit ben je even vergeten wat je waarden ook alweer waren, wat je levensdoelen ook alweer zijn. Misschien heeft het leven je afgeleid of allerlei hindernissen opgeworpen. Mijn taak is het om je precies die vragen te stellen die je in staat stellen om je levensdoelen helder te krijgen. Jij bepaalt de agenda en de transformatie die je wilt ondergaan. Ik bewaak je agenda en begeleid het proces. Het kan zijn dat je bent vastgelopen op je werk, in je relatie of een ander specifiek aspect van je leven zoals je gezondheid, je woonplaats of je levensovertuiging. En dat je daarom iemand zoekt om je te helpen weer in beweging te komen. In dat geval is het uitgangspunt dat specifieke aspect. De coaching zelf echter richt zich op jouw leven als geheel.

Om goed te kunnen coachen, maak ik gebruik van enkele vaardigheden. Zo zet ik mijn benieuwdheid in naar wie je werkelijk bent en wilt zijn. Van daaruit stel ik krachtige vragen, die je vergeten was om aan jezelf te stellen. Door goed te luisteren naar jouw antwoorden vorm ik me een beeld van wat je wilt en de belemmeringen die je verhinderen om ook te bereiken wat je wilt. Luisteren doe ik niet alleen naar jouw verhaal, maar ook naar mijn intuïtie die jouw woorden in mij oproepen. Op grond van die intuïtie zet ik je aan tot actie om je leven de diepte en de intensiteit te geven die je wenst. Je mag mijn intuïties ter discussie stellen, je hoeft ze niet te volgen. Jij bepaalt tot welke acties je overgaat. Daarbij ondersteun ik je en geef ik je mijn vertrouwen. Tegelijkertijd waak ik ervoor om iets van mijzelf te mengen in jou en je verhaal.

Als coach beschik ik over een helder verstand, een warm hart en een goede intuïtie, die ik inzet om levensdoelen te bereiken en belemmeringen op te ruimen.

Jac Hielema