Jac Hielema

B-IMG_8841Jac Hielema studeerde Tropische cultuurtechniek in Wageningen. “Ik leerde putten slaan, stuwdammen bouwen, riviertjes aftappen om water via primaire, secundaire en tertiaire kanaaltjes naar vruchtbare maar te droge gronden te leiden om leven en groei mogelijk te maken.” Daarnaast studeerde hij een jaar Filosofie en Psychologie op de universiteit van St. Andrews, Schotland en een jaar Filosofie op de Radboud Universiteit Nijmegen. “Uiteindelijk studeerde ik af op het begrip ‘ontwikkeling’ bij de vakgroep Filosofie in Wageningen en op ‘groepsprocessen van een initiatiefgroep bestaande uit Ossi’s en Wessi’s in Leipzig, DDR net na de val van de muur, die een natuurvoedingswinkel wilden openen en een biologisch-dynamische boerderij wilden beginnen’ bij de vakgroep Alternatieve land- en tuinbouwmethoden ook in Wageningen.

Na zijn studie zat Jac Hielema een tijd in de handel van biologische en biologisch-dynamische groente en fruit en werkte hij bij een bureau voor communicatie en publiciteit. “M’n gelukkigste tijd was als leraar wiskunde en Duits op een vrije school bovenbouw. De school was georganiseerd in een maatschap, als college van leraren waren we tegelijkertijd maten in de maatschap en gaven we geheel zelf de vrijeschoolpedagogie vorm en richting. In 2002 moesten we de school opdoeken, omdat alle scholen voortaan verplicht VMBO, HAVO en/of VWO diploma’s moesten verzorgen en dat wilden we niet. Nee, we wilden leerlingen ‘opleiden’ tot creatieve en ondernemende zelfbewuste mensen.”

Daarna had Jac Hielema onder andere een bedrijfsfilmbedrijf. “Daarmee werd ik zelfs nog starter van het jaar.” Hij gaf les op een reguliere school en werkte een jaar aan een roman. “Ik liep hopeloos vast in m’n roman, maar moest het gewoon proberen.” Ook coachte hij jongeren die de school dreigden te verlaten en werkte hij in een bakkerij op een zorgboerderij.

In 2013 deed Jac Hielema een opleiding tot coach. En nu geeft hij lezingen en seminars, schrijft hij artikelen in verschillende bladen en coacht hij mensen die zich willen ontwikkelen tot onafhankelijke denkers en doeners.