tarieven

een ‘ken-jezelf’-sessie (ongeveer twee uur)                        €   120,– eenmalig exclusief BTW

een coachingstraject* met wekelijkse gesprekken**          € 1000,– per maand exclusief BTW

een coachingstraject met een gesprek per twee weken       €   500,– per maand exclusief BTW

 

* een coachingstraject wordt voor minimaal drie maanden aangegaan op basis van een contract en kan vervolgens worden verlengd voor de duur van een maand, drie maanden of een half jaar, er wordt telkens aan het begin van de maand gefactureerd

** de coachingsgesprekken duren zo lang als nodig is, doch maximaal twee en een half uur