over de ‘ken-jezelf’-sessie

In de ‘ken-jezelf’-sessie onderzoeken we gezamenlijk of je een weg wilt gaan, die je van de huidige situatie in een toekomstige situatie leidt. Tijdens de sessie kijken we naar de huidige situatie en hoe die is ontstaan. Een belangrijk onderdeel van het gesprek is het ons voorstellen van toekomstige situaties en hoe we die zouden kunnen creëren. Boven de ingang van de tempel van Apollo in Delphi stond de tekst Ken jezelf. Allen die door die poort gingen, wilden een weg gaan die hen in een nieuwe staat van zijn en dus van bewustzijn voerden. De sleutel tot verandering is inzicht in wie je in wezen bent en de krachten en machten die je ervan weerhouden om te zijn wie je bent. Inzicht is überhaupt de poort voor alle verdere ontwikkeling. Juiste inzichten motiveren om werkelijke veranderingen door te voeren. Uiteindelijk is de ‘ken-jezelf’-sessie gewoon een heerlijk gesprek waarin we op een nieuwe manier naar verleden, heden en toekomst kijken. En omdat we als denkend subject naar de eigen ontwikkelingen als object in de tijd kijken, beleven we onszelf van buiten de tijd, vanuit de eeuwigheid dus. Als we dat tijdens dat eerste gesprek al mogen ervaren, dan hebben we een goed begin gemaakt.

Jac Hielema